Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro stěhování kotlů a jiných těžkých břemen:

 1. Stěhováním se myslí transport výhradně po schodech, s naložením těsně u domu a malým přejezdem v domě
 2. Stěhováním se myslí transport po suchém, čistém, pevném a hladkém povrchu
 3. Stěhováním se myslí transport po schodech nebo podlaze s nosností břemena+300kg
 4. Stěhováním je myšleno naložení břemena na schodolez, transport schodolezem a vyložení břemena
 5. Stěhováním se nemyslí nošení v ruce, použití jeřábu, rozebírání, montáž a demontáž, doprava břemena po silnici, po zahradě, po poli, ve vzduchu apod. 
 6. Stěhované břemeno musí být připraveno před stěhováním (sundané z palety, opatřeno případnou ochranou apod.)
 7. Stěhované břemeno nesmí být skleněné, ostré, výbušné, křehké, chemické, nebezpečné nebo živé
 8. Stěhované břemeno nesmí být těžší než 600 kg a jeho váha musí být uvedená v objednávce
 9. Stěhované břemeno  nesmí být rozměrově větší než cesta transportu (maximální velikost břemena -  1,0m x 1, 5m x 1,5m)
 10. Cesta stěhování musí být připravena (změřená a  čistá, sucha )
 11. Cesta stěhování musí být vyklizená pro průjezd transportu.
 12. Cesta stěhování musí mít po celou dobu nosnost 300kg+váhu břemena
 13. Cesta stěhování musí být po celou dobu větší než velikost stěhovaného břemena
 14. Cesta stěhování musí být bezpečná (žádné ostré hroty, malá nosnost, točité schody apod.)
 15.  Objednavatel musí být v součinnosti s nakládkou, transportem i vykládkou (rozumí se, že musí zajistit pracovníka pro nakládku, stěhování i vykládku)
 16. Planý výjezd se platí v celé výši (nedodržení podmínek, nepřipravené břemeno nebo cesta)
 17. Ceny jsou pouze při součinnosti s odbornou firmu (živnost topenář, instalatér apod.) 
 18. Ceny bez součinnosti, pro veřejnost jsou 4.000 Kč včetně 21% DPH za každou započatou hodinu
 19. Cena stěhování znamená cenu za 1 započatou hodinu práce stroje.
Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu se zákazníkem, který objednáním služby potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami.

V Teplicích, 1.1. 2016